Oferta


- redagowanie i korekta pism urzędowych, handlowych i innych,

- pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju druków urzędowych,

- pisanie podań oraz odpowiedzi do urzędów i instytucji,

- przepisywanie tekstów na komputerze (dokumenty, wnioski, artykuły, opracowania i inne),

- prowadzenie oraz aktualizacja teczek osobowych pracowników,

- przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów oraz innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

- przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),

- sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

- przygotowywanie rocznych deklaracji PIT,

- sporządzanie różnego rodzaju zestawień dla potrzeb kierownictwa,

- fakturowanie,

- wystawianie dokumentów kasowych dla klientów,

- segregacja i dekretacja dokumentów,

- obsługa korespondencji,

- prowadzenie terminarza spotkań,

- niszczenie dokumentów,

- wypełnianie ankiet,,

- adresowanie kopert,

- tworzenie baz teleadresowych,

- obsługa korespondencji elektronicznej przychodzącej i wychodzącej (e-maile),

- prowadzenie pocztowej książki nadawczej, nadawanie listów zwykłych i poleconych,

- fotokopiowanie